Ina Everts,

directeur havo/vwo, lid centrale directie CS Vincent van Gogh

Voorheen diverse directie- en bestuursfuncties in het vo, toezichthouder in sociaal domein en primair onderwijs.
Professionaliseringsactiviteiten bij de VO-academie: een viertal masterclasses over leiderschap, veranderen, design thinking. Volgde het leertraject en is vo-managementcoach. Deed ook een master general management en een academische leergang excelleren in onderwijsbestuur.

“Het was geen bewuste keuze iets in het onderwijs te doen. Voor mij was het of wiskunde studeren of sport. Het werd de ALO en daarna wiskunde, mij toen niet realiserend dat ik automatisch in het onderwijs terecht zou komen. Achteraf bleek het bij me te passen, want de ontwikkeling van jongeren spreekt mij erg aan. Daarin iets betekenen, vind ik heel erg waardevol en daar geniet ik van.

Ertoe doen

Al na een jaar boeiden mij ook andere facetten in het onderwijs: zo werd ik leerlingbegeleider en brugklascoördinator. Vervolgens kwam ik in aanraking met onderwijsontwikkeling. Van nature ben ik heel nieuwsgierig en daarom paste het ontwikkelen van onderwijsbeleid bij mij. Je moet mij echter niet op een school zetten waar alles goed loopt, daar word ik onrustig van. Er moet iets te doen zijn en ik moet ertoe doen.

Zo ontwikkelde ik beleid, begeleidde een fusie en was zelfs een tijdje hoofd P&O. Maar ik merkte dat de implementatie van beleid anders verliep dan ik had verwacht. Dus als ik iets ermee wilde doen, moest ik zelf aan het roer zitten en het formele leiderschap op mij nemen. Voor mij is dat ideeën en meningen delen, de dialoog aangaan en samen met een team daar inhoud aangeven. Initiatief nemen, inspireren, betrokkenheid en verbinden zijn elementen die volgens mij bij leidinggeven horen en die ik als leidinggevende ook inzet.

Belangrijk is dat ik eerst begrijp voordat ik begrepen wordt. Ik geef leiding vanuit de bedoeling van onderwijs, een visie wat de samenleving nodig heeft en verbind dit met wat wij als school vinden en te bieden hebben. Samen met elkaar de koers bepalen én houden.

Voortdurend professionaliseren

Levenslang leren is een uitspraak die bij mij past. Bij professionalisering van onderwijs gaat het om vernieuwing en ontwikkeling, en altijd vanuit de bedoeling. Onderwijs staat nooit stil. Als schoolleider vind ik dat je hierin een voorbeeld bent en voortdurend zelf moet professionaliseren; Je moet kritisch blijven kijken naar hoe je het doet en wat je doet. Het kan vaak anders of beter. Door juist samen met anderen te professionaliseren maak je jezelf rijker. Hierin moeten schoolleiders nooit stilstaan. Kijk maar naar de opleidingen die ik gedaan heb. Zo vond ik vo-managementcoach een hele waardevolle opleiding. Je coacht andere schoolleiders zodat de kans groter is dat zij met moeilijke situaties kunnen omgaan en zo voor het onderwijs behouden blijven. Tevens versterkte ik hiermee mijn eigen coachende vaardigheden.

Mijn teamleiders stimuleer ik ook zoveel mogelijk om leertrajecten, kort of lang, bij de VO-academie te volgen en ze hebben daar goede ervaringen mee. Zo zijn Intervisie en Bestuurlijke Visitatie hele mooie trajecten. In contact komen met andere schoolleiders en het delen van elkaars ervaringen maakt dat het naast de inhoud een persoonlijke win-winsituatie is. Want iedereen in het onderwijs worstelt soms met een aantal vragen of dilemma’s.

In vizier komen

Intussen heeft de VO-academie zich de laatste jaren sterk ontwikkeld, is er een breed en divers aanbod en een overzichtelijke opleidingscatalogus. Belangrijk is dat ze blijven aansluiten en feeling houden bij wat in het onderwijs leeft, wat de behoeften en knelpunten zijn. Daarvoor moeten wij ze input geven. Niet alleen letten op vakinhoud en de doelen die het onderwijs nastreeft om leerlingen iets mee te geven voor de toekomst, maar ook dat we leren van andere sectoren en hoe anderen naar problematieken of vraagstukken kijken. Samen de kwaliteit van het onderwijs versterken. Tenslotte nog een tip: Zorg als VO-academie dat je bij alle mensen in het vo in het vizier komt, zodat ze van de leertrajecten gebruik maken en input kunnen geven.”