Welkom

Op deze speciale jubileumpagina die 10 jaar VO-academie in beeld brengt.

Al snel na het openen van haar deuren in 2013 werd de VO-academie een herkenbaar en betrouwbaar startpunt voor professionele ontwikkeling van leiderschap in de onderwijssector. Doorlopend leren in alle fasen van de loopbaan en informeel en samen leren, kenmerken de VO-academie vanaf de start.

Inmiddels is de VO-academie vast onderdeel van de VO-raad. Vele schoolleiders en bestuurders die de VO-academie inmiddels heeft bereikt en met elkaar heeft verbonden waarderen ons. Want we ontsluiten belangrijke kennis en onderzoek rond governance, leiderschap en inhoudelijke thema’s. We geven impulsen aan het leren in leertrajecten en inspireren via masterclasses. We helpen bij het verhelderen van leervragen. We verbinden en werken samen met huisacademies, besturen en opleidingen aan het inrichten van professionalisering. En via de academie worden netwerken van gelijken gevonden of wordt juist verbonden met leiders ‘van buiten’ om ervaringen, dilemma’s en successen te delen.

De academie groeide zodoende uit tot een plek waar de sector zichzelf versterkt doordat schoolleiders en bestuurders zelf actief bijdragen aan professionele groei, reflectief vermogen en bewustwording in het leiderschap. Dit alles was niet mogelijk zonder een groot netwerk van leiders en opleiders, alle deelnemers en samenwerkingspartners zowel binnen als buiten de VO-raad.

En nu bestaat de VO-academie 10 jaar! Om dit zichtbaar te maken en te vieren presenteren we ons eerste digitale katern. Hier brengen we in woord, beeld en geluid afwisselend de mijlpalen van 10 jaar VO-academie in ‘verleden, heden en toekomst’. Schoolleiders, bestuurders en voormalige programmamanagers van de academie vertellen over de rol van de VO-academie en over hun bijdrage of ontwikkeling daarin. Daarnaast staat het katern vol linkjes naar relevante kennis en informatie.

Met trots kijken we terug en vooruit en we willen graag dat u met ons meekijkt!

Janine Mommers

Programmamanager VO-academie

Volgende: De start van

Programmamanager van het eerste uur