Voorwoord

De ontwikkeling van leiderschap in het voortgezet onderwijs

Altijd blijven werken aan leiderschap: de VO-academie bestaat 10 jaar!

Tien jaar geleden ging de VO-academie van start en stond ze aan de wieg van beroepsstandaarden, kennisontsluiting en onderzoeken over leiderschap en collegiale visitaties. Voor schoolleiders en bestuurders is een breed scala aan professionaliseringsactiviteiten en -thema’s ontwikkeld en aangeboden. Tijd dus om stil te staan bij deze mooie mijlpaal, met alle trots en waardering voor wat er in die tien jaar is bereikt.

De VO-academie zet zich al jaren uitdrukkelijk in voor de voortdurende professionalisering en doorontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Twee beroepsgroepen die vanuit een robuust samenspel en in nauw contact met leraren van groot belang zijn voor goed onderwijs. Terecht ontving de VO-academie op verschillende momenten en binnen diverse contexten complimenten voor het waardevolle en structurele aanbod voor juist deze groepen. Want hun verdere professionalisering draagt onmiskenbaar bij aan de doorontwikkeling en de kwaliteit van het gehele voortgezet onderwijs.

En ons voortgezet onderwijs is en blijft volop in beweging: de uitdagingen zijn alleen maar toegenomen. Er liggen vele complexe vraagstukken voor en de complexiteit zal de komende tijd ook zeker niet minder worden. Het blijven vinden van antwoorden op die vraagstukken vraagt veel van bestuurders en schoolleiders, vandaag, morgen en in de jaren die voor ons liggen. Het vergt een bewust leiderschap vanuit een heldere visie, met een passende interactie en samenwerking van alle betrokkenen. Elke dag opnieuw, voor alle leerlingen, in alle scholen.

De VO-academie staat ten dienste aan dit voortdurende proces. Met haar expertise, leertrajecten, masterclasses en andere activiteiten zorgt de academie ervoor dat leidinggevenden binnen onze sector zelfbewust, zelfkritisch en reflecterend zijn en blijven. Van oriëntatie op leiderschap tot trajecten voor ervaren leiders, van accreditatie tot beroepsstandaarden en beroepsprofiel: de VO-academie neemt al tien jaar lang initiatief en levert steeds een passend aanbod. Dat verdient alle lof. We zijn blij met een krachtige academie onder het dak van de VO-raad. Op naar de volgende tien!

Ingrid de Bonth

Vicevoorzitter VO-raad

Volgende: Welkom

Janine Mommers, programmamanager VO-academie