Bjorn Vos

Bjorn Vos

Bjorn Vos, locatiedirecteur Zone.college Borculo Professionaliseringsactiviteiten bij de VO-academie: Teach & Learn, Intervisietraject Strategisch en persoonlijk leiderschap “Gekscherend zeg ik wel eens dat ik vanaf mijn vierde het onderwijs in wilde. Feit is dat...
Sander van der Vegt

Sander van der Vegt

Sander van der Vegt, adjunct-directeur TL-bovenbouw Greijdanus College, Zwolle Voorheen docent tekenen en techniek, sectieleiderProfessionaliseringsactiviteiten bij de VO-academie: twee leertrajecten en twee masterclasses. “Nadat ik een aantal jaren in de reclame en...
Ina Everts

Ina Everts

Ina Everts, directeur havo/vwo, lid centrale directie CS Vincent van Gogh Voorheen diverse directie- en bestuursfuncties in het vo, toezichthouder in sociaal domein en primair onderwijs.Professionaliseringsactiviteiten bij de VO-academie: een viertal masterclasses...
Jos Kusters

Jos Kusters

Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) Voorheen leidinggevende en bestuursfuncties in het hbo, mbo, overheid, non-profitorganisaties en nevenfuncties als toezichthouder, bestuurslid in het po en sociaal domein (Halt, centrum...